Eesti Kaubanduskoda Lätis

TERE TULEMAST LÄTTI

Eesti Kaubanduskoda Lätis (EKL) missioon on aidata uutel ja juba tegutsevatel ettevõtetel koonduda ühisesse katusorganisatsiooni, et edendada ning arendada majandustegevust Eesti ja Läti riikide vahel.

Oleme pidevalt ja aktiivselt tegustenud oma liikmete vajaduste välja selgitamisega. Korraldame regulaarselt igakuiseid seminare, kõrgendatud tähelepanuga jälgime majanduspoliitilisi sündmusi.
Meie igapäevase töö hulka kuulub uute firmade nõustamine, olgu see maksu, seadusandluse või mõnel muul alal. Alginformatsiooni saame anda vastavalt kogutud informatsiooni põhjal ning spetsiifiliste küsimuste korral suuname oma liikmetele, kes on antud ala eksperdid. Oleme täheldanud, et enim küsimusi on seotud erinevate firmade loomisvormide ning makse puudutavates küsimustes. Tähtsuselt järgmine on kõik tööturuga seonduv. Soovime omaltpoolt, et antud valdkonnast oleks rohkem empiirilisi ja võrdlevaid uuringuid , et ettevõtetel oleks kergem otsuseid langetada.

Muutuvas majandusruumis mõistame, et EKL jätkusuutlikus on otses seoses tema liikmete edukusega. Seetõttu tunnetame, et meie kohus on anda ettevõtetele võimalus oma personali koolitamiseks ja ümberõppeks, edastada meie liikmetele operatiivselt informatsiooni uutest seadustest, maksukorralduse muutustest ning majandusprognoosidest, et muutunud majanduskeskkonnas toime tulla ning turul püsima jääda.

Loodame, et siia kogutud informatsioon aitab luua uusi kontakte ning annab esmateabe meie tegevusest ja liikmetest.

Siiralt Teie
Eesti Kaubanduskoda Lätis

Uudised

Estlat Forum 2019 ja Livonia auhind
Eesti ettevõtjate visiit Lätimaale 16.mail 2019
Valmiera Ettevõtluspäevad 2019 – Delbi2
EKL osaleb Delbi II projekti raames Tartu Maamessil 25-27.04.19
EKL üldkoosolek 20.märtsil

Sündmused

Valmiera Ettevõtluspäevad 2019 – Delbi2
EKL osaleb Delbi II projekti raames Tartu Maamessil 25-27.04.19
EKL üldkoosolek 20.märtsil