Eesti Kaubanduskoda Lätis

Mikroettevõtte maksumäärad

24.04.2015

Läti Saeima võttis vastu maksuseaduse muudatuse, mis sätestab mikroettevõtte käibemaksumääraks alates 01.01.2015 käibega kuni 7 000 € on 9% ning käibega 7 000,01 kuni 100 000 € – 11%.

Valitsus plaanib 01.jaanuariks 2016  kehtestada nõude, et mikroettevõtete töötajad oleks sotsiaalkindlustusega kaetud, tasudes sotsiaalmaksu, mille arvutamine põhineb kuupalga alammäärast.  Kui valitsus seda ei tee, hakkab mikroettevõtja maksumäär olema alates 2016. aastast 13% ja 2017. aastast 15%.

Valitsus määrab 01. augustiks valdkonnad, kus ei lubata mikroettevõtja staatust.

Allikas: LETA

Täpsem info rahandusministeeriumi kodulehelt