Eesti Kaubanduskoda Lätis

Riikidevaheline tööjõu liikumine

28.09.2015

IMG Numeri presentatsioonid riikidevahelise tööjõu liikumise võimalustest ja sellega kaasnevatest kohustustest.

Numeri_presentation_EST_

Foreign_LV_rezident