Eesti Kaubanduskoda Lätis

Käsiraamat – Doing business and investing in Estonia 2016

21.05.2015

Edastame värskeima uuenduse PwC käsiraamatust Doing Business in Estonia, mis tutvustab Eesti ärikeskkonda ja annab ülevaate seadusandlusest ning teistest ettevõtluse seisukohalt olulistest aspektidest. Käsiraamatu koostajateks on juhtivad ärikonsultandid, maksuspetsialistid, advokaadid ja audiitorid ning selle peamiseks sihtgrupiks on Eestis ettevõtluse alustamist kaaluvad välisinvestorid ja kodumaised firmajuhid.

 

Käsiraamat_2016