Eesti Kaubanduskoda Lätis

Läti-Eesti puiduettevõtjate kontakt üritus toimus Tartus

06.10.2017

3. oktoobril toimus projekti Delbi 2 raames Tartus Eesti-Läti ühisseminar „Uued suunad puidutööstuses“.  Esinejateks – Janek Paabut puitmaju tootvast firmast Esthus, arhitekt Sille Pihlak ja Läti puiduklasti juht Gatis Zamurs.

Janek Paabut tutvustas EstHus OÜ tootmiskontseptsiooni, mille keskmes on kõiki ressursse väärtustav ehitus. Efektiivne puitmaja tootmisprotsess väärtustab iga detaili, planeerimises soovitakse ära kasutada kõik, sealhulgas puidu töötlemis jääk. Keskkonna säästlikkus ja energiaefektiivsus on tänapäeva puitmajade planeerimisel kõige olulisem. Tööjõu kulude optimeerimine ja toormehinnad avaldavad mõju ning on määrava tähtsusega ekspordivõimekuse hindamisel.

Arhitekt Sille Pihlaku ettekande läbivaks teemaks oli puit kui 21. sajandi ehitusmaterjal ja selle paindliku kasutamise võimalused. Koostöö projekteerija, inseneri ja puidmajade tootjate vahel võiks olla parem, sest kõigil on oskused ning teadmised, mida planeerimisel saaks paremini ära kasutada

Läti puitehitiste klastri esindaja Gatis Zamurs andis ülevaate selle valdkonna väljakutsetest ja perspektiividest Lätis. Läti puidueksport on Eesti omast väiksem, samuti peab puidusektor – just puitmajade ehituses võitlema eelarvamustega, et puitmajade turvalisus on nõrgem kui kivi, ehk tavalistel majadel.

Seminari järgselt toimus networking ning ettevõtjad said omavahel kontakte sõlmida. 04. oktoobril tutvusid Läti ettevõtjad puitmajade tootja EstHus OÜ tootmisüksusega ning külastasid Väimelas puidutootmis ja mööblitoomise kompetentsikeskusega TSENTER.

wood_5    wood_0410_2

Blue_no ERDF