Eesti Kaubanduskoda Lätis

Lätist

MIKS EESTI EDUSAMME TEGI NING LÄTI JA LEEDU ARENGUS MAHA JÄID?

Eesti Inimarengu aruanne. Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet. Huvitavat lugemist Läti ja Eesti erinevustest alates lk. 27 (kindlasti kõik muu ka).