Eesti Kaubanduskoda Lätis

E-Riik

Lätis kehtivad mitmed e-teenused: e-allkiri, e-maksuamet ja e-riga.

E-allkiri

E-allkirja saamiseks peab isikul olema Läti isikukood (kehtib ka elamislubade korral). Kodulehekülg: www.eparaksts.lv leheküljel on info hetkel ainult läti ja vene keeles.

Sisuliselt toimib e-allkirja saamine nii:
• inimene autoriseerib ennast lehel www.eparaksts.lv. Täidab ankeedi, kuhu kirjutatakse passi nr ja kehtivusaeg.

Isiku tuvastamiseks tuleks minna lähimasse raamatukokku, kust inimene saab kehtivad koodid ning hakkab e-allkirja kasutama ehk siis ostma allkirjastamiseks õigused. Läti keelne tutvustav video siit. Allkirjastada saab lepinguid, dokumente, teha Äriregistri toiminguid ja allkirjastada Maksuameti dokumente.

E-maksuamet

E-maksuametis saab edastada deklaratsioone, aastaaruandeid ning pidada kirjavahetust maksuameti konsulatandiga.

E-Riga

E-Riga on võimalik registreerida elukohta, panna last lasteaia või kooli järjekorda, ehituse ja kinnisvara dokumentatsiooni edastamine jne.