Eesti Kaubanduskoda Lätis

EL Komisjoni piiriülene ettevõtluse juhend

Piiriülese ettevõtluse juhend väike- ja keskmistele ettevõtetele. Vastused küsimustele, mida on vaja teada piiriülesel äritegevusel: crossboarderbusiness_brochure_en (PDF)