Eesti Kaubanduskoda Lätis

Ettevõtte loomine

Välisfirma, kes soovib Lätis äri teha, võib teha seda läbi mõne Läti ettevõtte või rajada siia oma harukontor. Eraisik võib Lätis luua uue ettevõtte ja teostada siin äritegevust. Välismaistele omanikele siin mingeid piiranguid ei ole.

Põhilised ettevõttetüübid Lätis

Põhilised osaühingu tunnused:

Osaühing on kõige levinum äriettevõte Lätis. Minimaalne aktsiakapital on umbes 2800 eurot, millest vähemalt pool peab olema makstud enne Äriregistrisse registreerimist ja teine pool pool aastat peale ettevõtte registreerimist. Aktsiakapital võib olla ka kinnisvara- või muu omandina. Omandi suurusest sõltuvalt võib see olla hinnatud kas firma asutajate endi poolt või on vaja Läti Vabariigi Ettevõtete Registri poolt tunnustatud eksperdi hinnangut.

Minimaalne juhatuse liikmete arv on üks. Administratiivse institutsiooni liige võib olla kes tahes olenemata tema asukohast.

Riigilõiv on 142.29 eurot. Äriregistri andmete avalikustamine ametlikus ajalehes maksab 27.03 eurot.

Põhilised aktsiaseltsi tunnused:

Aktsiaselts on populaarne äriettevõttetüüp suuremate firmade seas. Minimaalne aktsiakapital on 35 575 eurot, mis peab olema makstud täielikult rahas enne registreerimisavalduse sisse andmist. Aktsiakapitali võib maksta omandina alles peale firma registreerimist ja nii nagu sätestab asutamisleping. Lätis on sõltuvalt tüübist erinevatele aktsiaseltsidele erinevad nõuded minimaalse omakapitali (mis tuleb maksta enne asutamist) suuruse kohta. Näiteks väärtpaberibörsi firmadele on see 142 288 eurot.

Asutajad peavad nimetama juhatuse ja nõukoja. Juhatuse ja nõukogu liikmeks võib olla kes tahes olenemata asukohast. Minimaalne juhatuse liikmete arv on üks ja nõukoja liikmete arv kolm.

Riigilõiv on 355.27 eurot. Äriregistri andmete avalikustamine ametlikus ajalehes maksab 27.03 eurot.

Põhilised harukontori tunnused:

Omakapitali ei ole vaja. Omanik peab nimetama isiku, kes harukontorit esindab. Välismaiste harukontorite maksustamine ja ka aruandluse ning auditi nõuded on samad, mis Läti firmadele.

Riigilõiv on 28.46 eurot. Äriregistri andmete avalikustamine ametlikus ajalehes maksab 18.50 eurot.

Esinduskontori põhilised tunnused:

Omakapitali ei ole vaja. Esinduskontoritel ei ole õigust teostada mingisugust äritegevust. Omanik peab nimetama isiku, kes harukontorit esindab.

Riigilõiv on 28.46 eurot.