Eesti Kaubanduskoda Lätis

Maksundus

ETTEVÕTTE TULUMAKS

Kinnipeetavad maksud:
Dividendid – 0% ELi ja Läti residentidele, teistel juhtudel- 10%; intressid – 0% maksed sõltumatutele isikutele; maksed seotud osapooltele 10% (5% alates 1. juulist 2009) ; juhtimise ja konsultatsiooni tasud -10%, vastavalt maksulepingule võib vähendada 0% ni; litsentsitasud (kasutustasud)- 15% kirjanduse või kunsti puhul, muudel juhtudel – 5%; Lätis asuva vara kasutus – 5%, Lätis asuva kinnisvara müük või kinnisvarafirma aktsiad – 2%; maksed “musta nimekirja” jurisdiktsioonis – 15%, kuigi SRS võib anda maksuvabastust; kõik maksed Leetu – 0%.

KÄIBEMAKS

MAAMAKS

STIIMULEID INVESTEERIMISEKS

MAKS KINNISVARA TEHINGUTELT

ÜKSIKISIKU TULUMAKS

SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSUD

TOLL & AKTSIISID

LOODUSVARAD

MAKSUKONTROLL

SIDUVAD MÄÄRUSED ON VÕIMALIKUD JA TASUTA

Tõlge inglise keelest Advkaadibüroo Sorainen 2009 a. materjalide põhjal.