Eesti Kaubanduskoda Lätis

Liikmemaks

Eesti Kaubanduskoda Lätis 2014 a. liikmemaksuks on 400 eurot, liitumiseks tuleb tasuda ühekordne sisseastumistasu 50 eurot ja jooksva aasta liikmemaks.

Liikmetele väljastatakse arve, mis tuleb tähtajaks tasuda Eesti Kaubanduskoda Lätis arveldusarvele LV55HABA0551017019520 SIA Swedbank.

Liikmemaksu suurus määratakse Kaubanduskoja iga-aastasel üldkoosolekul, mis toimub hiljemalt märtsikuus.

Liikmemaksu ei tagastata, kui liige peaks liikmestaatusest kalendriaasta jooksul loobuma.