Eesti Kaubanduskoda Lätis

Üldkoosolek

Eesti Kaubanduskoda Lätis üldkoosolek toimub kord aastas, hiljemalt märtsikuus.

Üldskoosolekul: