Eesti Kaubanduskoda Lätis

Ettevõtlus

Äriregister. Ettevõtte moodustamise õpetus inglise ja vene keeles
Läti ärikliima, Investeeringute Agentuuri juhised
Läti ärikliima ja ettevõtluse alustamise reeglid EL info-veebis. Keelevalikus eesti keel.
Läti seadused ja maksundus inglise keeles. Rahandusministeeriumi soovitus
Äritegevusest ja seadustest Lätis

Mikroettevõtte maksumäärad

Lursoft (LV,EN,RU) Läti senini kõige rikkalikum andmebaas, osaliselt tasuta. Firmade taust,  käibed, rahaline seis, investeeringute mahud riigiti ja ettevõtteti jne.
Firmas.lv andmebaas läti ettevõtetest

Läti Kaubandus-tööstus koda

Läti Välisinvestorite koda (FICIL)

Maksuvõlglaste andmebaasid
www.crediweb.lv
www.inkassolatvia.lv
www.intrum.lv