Eesti Kaubanduskoda Lätis

73% domā par darbu ārzemēs – CV Market

19.11.2014

73% domā par darbu ārzemēs

Starptautiskās aptaujas rezultāti liecina, ka liela daļa Latvijas darba meklētāju plāno doties strādāt un dzīvot ārzemēs ilgtermiņā, par savu galamērķi izvēloties Vāciju, Lielbritāniju vai Norvēģiju. Par iekārojamākajiem darba devējiem ārzemēs tiek minēti Google, Apple Inc., BMW, Nokia, Facebook.

CV Market Latvia kā viena no pasaules interneta rekrutēšanas uzņēmumu The Network alianses dalībniecēm iesaistījās Intelligence Group veiktajā vērienīgā aptaujā par darba spēka mobilitāti. Tika aptaujāti cilvēki 66 pasaules valstīs vecumā no 20 gadiem ar dažādu izglītības līmeni un no dažādām nozarēm. Latvijā uz aptaujas jautājumiem atbildēja 2542 respondenti, savukārt 4571 respondenti Latviju atzīmēja kā valsti, kur vēlētos strādāt.

Spriežot pēc atbildēm uz jautājumu par vēlmi strādāt ārzemēs, tendence Latvijas darba tirgus attīstībai nākotnē nebūt nav tik pozitīva. Veseli 73% no Latvijas respondentiem atzina, ka pārdomā iespējas doties darba meklējumos ārpus Latvijas robežām. Turklāt 30% grib pārcelties uz dzīvi ārzemēs vairāk nekā uz 5 gadiem, bet 58% respondentu vēlas rast iespēju ārzemēs noslēgt pastāvīgu beztermiņa darba līgumu. Prognoze diezgan satraucoša, ņemot vērā, ka 2011. gada deviņu mēnešu laikā uz citām valstīm emigrējuši jau 15 892 Latvijas iedzīvotāji (Centrālās statistikas pārvaldes dati). Kā galvenie iemesli šādai izvēlei tiek minēti sekojoši aspekti: slikta ekonomiskā situācija savā valstī, vēlme iegūt augstāku dzīves standartu, iespēja sākt starptautisku karjeru, kā arī iespēja apgūt jaunu svešvalodu.

Visiekārojamākās valstis, kurp gribētu doties Latvijas darba meklētājs, ir Vācija (47%), Lielbritānija (41%) un Norvēģija (40%), tām seko Zviedrija, ASV, Kanāda un Dānija. Interesanti, ka uz Krieviju darba meklējumos gatavi doties 19% no Latvijas respondentiem. Darba meklētāji, dodoties darba meklējumos uz citām valstīm, galvenokārt cer atrast labāk atalgotu darbu, karjeras izaugsmi, labāku darba atmosfēru, kā arī labāku balansu starp darba un privāto dzīvi.

Ar www.cvmarket.lv starpniecību veiktās aptaujas dalībniekiem tika jautāts arī, kura valsts pēc viņu domām nākamajos 12 mēnešos būs līdere ekonomikas un darba tirgus atveseļošanā. Salīdzinot respondentu atbildes visās trijās Baltijas valstīs, paveras interesanta aina, kas liecina arī par konkrētās valsts iedzīvotāju ticību savai valstij. Lielākais daudzums jeb 23% Latvijas respondentu un 22% Lietuvas respondentu par līderi nosauca Vāciju, bet 32% Igaunijas respondentu par līderi minēja pašu Igauniju.

Respondenti tika aicināti arī minēt iekārojamākos darba devējus, kompānijas, kurās vēlētos strādāt ārpus savas valsts robežām. Visu trīs Baltijas valstu respondenti kā iekārojamāko darba devēju minēja uzņēmumu Google. Kā nākamo Igaunijā un Lietuvā nosauca Microsoft, bet Latvijā šo kompāniju nosauca tikai sestajā vietā, pirms tam minot Apple Inc., BMW, Nokia, Facebook.