Eesti Kaubanduskoda Lätis

ITKL piedalās biznesa atbalsta projektā DELBI

19.11.2014

DELBI projekts apvieno piecus partnerus, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību un palielināt konkurētspēju Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas reģionos. Tajā piedalās Igaunijas Tirdzniecības kamera Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Tartu pilsētas dome, Valgas pilsētas dome un Vidzemes Profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs

Projekts norisināsies līdz 31/12/2012

DELBI projekts atbalstīs reģionā jaundibinātos uzņēmumus, kā arī veicinās ekonomikas un biznesa vides attīstību, organizēs informācijas apmaiņu, konsultēs uzņēmumus par veiksmīgas attīstības iespējām Igaunijā/Latvijā, kā arī apskatīs kopumā ieguvumus no Igaunijas – Latvijas uzņēmumu sadarbības un informācijas apmaiņas.

Pašlaik tiek veidota DELBI projekta mājas lapa ar adresi: www.delbi.eu
Projekta sekretāra e-pasts: info@delbi.eu , Tel + 371 2 776 6877
Sekojiet informācijai: DELBI

DELBI aktivitātes tiek finansētas no Igaunijas – Latvijas programmas 2007 – 2013.