Eesti Kaubanduskoda Lätis

Jauns Interreg projekts – Delbi 2

04.09.2017

delbi-2-dark-LV    Blue_no ERDF

Pārrobežu sadarbība starp Latviju un Igauniju ir ievērojams izaicinājums, kura pamatā ir Igaunijas daudz aktīvāka sadarbība ar Skandināviju, nekā ar Latviju. Dienvidigaunija dala robežu ar Latviju un tas ir tiešais mērķis Latvijas uzņēmumiem, turklāt 2 projekta partneri no Igaunijas atrodas Tartu.

Pieredze, kas tika iegūta projekta DELBI I īstenošanas procesā rāda ka uzņēmumiem trūkst reālas praktiskas pieejas atbalstam pārrobežu sadarbībā, kuru viņiem būs grūti sasniegt bez DELBI II projekta – to nosaka datu bāzu, kontaktu, informācijas, pieredzes trūkums. Līdz ar to projekta partneri  ir apkopojuši 3 vajadzības un iespējas: programma, uzņēmums un partneri.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt Igaunijas un Latvijas MVU skaitu, kas īsteno pārrobežu biznesu. Projekta mērķis tiks sasniegts organizējot attiecīgus, kopīgus biznesa pasākumus programmas teritorijā. Ir sekojoši projekta kopīgi mērķi:

Palielināt pārrobežu sadarbību MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem, kas pārstāv pārtikas, koksnes un tūrisma nozares. Tas ir noteiktas projekta mērķa nozares, pamatojoties uz statistiskajiem datiem, kompetences un iepriekš iegūtas pieredzes.

Stiprināt sadarbību starp Igaunijas un Latvijas biznesa atbalsta organizācijām caur kopējo projektu īstenošanu, kā arī piesaistot citas  ieinteresētās puses.

Palielināt MVU konkurētspējas līmeni, uzlabot eksporta/importa zināšanas un izpratni par Igaunijas-Latvijas tirgus iespējām starp Igaunijas un Latvijas MVU. Projekta pamatā ir nepieciešamība organizēt un īstenot atbilstīgus, praktiskus un aktīvus biznesa pasākumus, kas apvienos uzņēmumus reālajā biznesa vidē,  to starpā izstādes, tirdzniecības misijas, forumi utt..

VAJADZĪBAS:

Programma: uzlabota pārrobežu sadarbība reģionā.

Uzņēmumi: praktiska sakaru nodibināšana starp uzņēmumiem, kur attiecīgi uzņēmumi ir iepriekš sagatavoti un kur sadarbība ir praktiski iespējama. Tas nozīmē ka organizatoriem jābūt pieejama precīza informācija par katru atbilstošo partneri, jo piemērām pārtikas nozare ir ļoti plaša un piena pārtikas ražotājs nebūs ieinteresēts kontakta dibināšanā ar gaļas piegādātāju. Arī mārketinga pasākumi ir būtiski svarīgi un nepieciešami.

Partneri: atbalstīt biedrus un pārstāvēt viņu vajadzības – visu partneru galvenais mērķis ir nodrošināt projekta dalībniekus ar kvalitatīvām un atbilstošām aktivitātēm, līdz ar to Igaunijas-Latvijas programmai jāatbilst visu partneru vajadzībām kontekstā ar uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta partneri:  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) – Vadošais partneris, Tartu Science Park (EE)

Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (EE) un Igaunijas Tirdzniecības kamera Latvijā (LV)

Nosaukums: Integrated Business Development North-Latvia and South-Estonia 2

LTRK Pozīcija: Vadošais partneris

Kopējais budžets: 380.415 EUR

Projekta ilgums: 01.04.2017 – 31.03.2020

Programma: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Citi partneri: Latvija, Igaunija

www.delbi.eu

Vadošā partnera kontakti:

Līga Ābola

ES Projektu daļas vadītāja

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

liga.abola@chamber.lv

+371 28625443

Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga

Latvija, LV-1010

 

Hele Lõhmus

Delbi2 mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja

Tel. + 371 2 9464 012

Tel. +372 5 3044 331

Eesti Kaubanduskoda Lätis

E-mail: hele.lohmus@eesti.lv