Eesti Kaubanduskoda Lätis

PAR ITKL

IGAUNIJAS – LATVIJAS SADARBĪBA, LAI ATBALSTĪTU UN ATTĪSTĪTU UZŅĒMĒJDARBĪBU UN PALIELINĀTU KONKURĒTSPĒJU

Blue_no ERDF      delbi-2-dark-LV

Pārrobežu sadarbība starp Latviju un Igauniju ir ievērojams izaicinājums, kura pamatā ir Igaunijas daudz aktīvāka sadarbība ar Skandināviju, nekā ar Latviju. Dienvidigaunija dala robežu ar Latviju un tas ir tiešais mērķis Latvijas uzņēmumiem, turklāt 2 projekta partneri no Igaunijas atrodas Tartu.

Pieredze, kas tika iegūta projekta DELBI I īstenošanas procesā rāda ka uzņēmumiem trūkst reālas praktiskas pieejas atbalstam pārrobežu sadarbībā, kuru viņiem būs grūti sasniegt bez DELBI II projekta – to nosaka datu bāzu, kontaktu, informācijas, pieredzes trūkums. Līdz ar to projekta partneri  ir apkopojuši 3 vajadzības un iespējas: programma, uzņēmums un partneri.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt Igaunijas un Latvijas MVU skaitu, kas īsteno pārrobežu biznesu. Projekta mērķis tiks sasniegts organizējot attiecīgus, kopīgus biznesa pasākumus programmas teritorijā. Ir sekojoši projekta kopīgi mērķi:

 VAJADZĪBAS:

Programma: uzlabota pārrobežu sadarbība reģionā.

Uzņēmumi: praktiska sakaru nodibināšana starp uzņēmumiem, kur attiecīgi uzņēmumi ir iepriekš sagatavoti un kur sadarbība ir praktiski iespējama. Tas nozīmē ka organizatoriem jābūt pieejama precīza informācija par katru atbilstošo partneri, jo piemērām pārtikas nozare ir ļoti plaša un piena pārtikas ražotājs nebūs ieinteresēts kontakta dibināšanā ar gaļas piegādātāju. Arī mārketinga pasākumi ir būtiski svarīgi un nepieciešami.

Partneri: atbalstīt biedrus un pārstāvēt viņu vajadzības – visu partneru galvenais mērķis ir nodrošināt projekta dalībniekus ar kvalitatīvām un atbilstošām aktivitātēm, līdz ar to Igaunijas-Latvijas programmai jāatbilst visu partneru vajadzībām kontekstā ar uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta partneri:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) – Vadošais partneris

Tartu Science Park (EE)

Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (EE)

Igaunijas Tirdzniecības kamera Latvijā (LV)

Nosaukums: Integrated Business Development North-Latvia and South-Estonia 2

LTRK Pozīcija: Vadošais partneris

Kopējais budžets: 380,415 EUR

Projekta ilgums: 01.04.2017 – 31.03.2020

Programma: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Citi partneri: Latvija, Igaunija

www.delbi.eu

Participants wood_5